Welkom by PENdit.za

Vir talentvolle Afrikaanse skrywers wat graag hul werk wil publiseer en met ander wil deel

Wat bied ons aan?

Wil jy graag as skrywer jou manuskrip in boekvorm sien? Drome word waar by PENdit.za. Afgesien van ons verskeie dienste, kan ons jou boek publiseer. Ons sal jou boek proeflees, redigeer en selfs die uitleg hanteer en buiteblad ontwerp. Ons kostes vergelyk uitstekend met die mark aangesien ons ons pryse kan aanpas. PENdit.za se publikasie – VLERKE en SES DAE – is deur ons lede as van die beste publikasies vir 2018 / 2019 aangewys. Dus is jou manuskrip in goeie hande. Ons derde publikasie word teen einde November uitgereik. Hierdie kortverhaalbundel handel oor tyd en tydperke oor die eeue heen met TYDPALET as tema. Ons lede op ons Facebookblad neem aan hierdie verskillende skryfuitdagings deel - jy kan ook! Sluit aan as lid op Facebook - PENdit.za. Beantwoord die drie vrae en ons aanvaar jou as lid.

Blootstelling aan Uitgewers

Blootstelling aan Uitgewers

Ons lede word in die kollig geplaas en aan groot uitgewers bekendgestel. Dus is ons goedgekeurde lede en hul skryfwerk van hoogstaande gehalte.
Ons blad word aan verskeie platforms gekoppel om jou meer blootstelling te gee. Dus stel ons voor dat ALLE SKRYFWERK eers geproeflees word alvorens dit op hierdie blad verskyn. PENdit.za Prima-lede trek groot voordeel uit ons Skrywersprofielblad.
Registreer by ons en sien jou skrywe pronk op 'n rak!

Slypskool

Slypskool

Ons bied 'n slypskool aan met unieke modules om jou as skrywer te slyp.
PENdit se aanbieders is nie net gewillige leermeesters nie, maar ook goeie skrywers wat met raad en daad dwarsdeur die slypskool advies verleen. Werkstukke word verskaf waar lede hulle nuutgevonde kennis kan toets. Hulle word ook aan hierdie werkstukke geëvalueer.
Daar word van lede verwag om aan die einde van die slypskool ʼn kortverhaal van ongeveer 1,500 woorde in te handig. Die beste verhaal kom in aanmerking vir publikasie. Erkenning word ook aan lede toegeken in die vorm van ’n besonderse sertifikaat.

Publikasies

Publikasies

Stories, kortverhale en enige ander manuskripte kan gepubliseer word onder die vaandel van PENdit.za. Ons plaas ook gekeurde werke van ons lede op hierdie blad.
Kompetisies word gereeld geplaas. Wenners van hierdie kompetisies se werk word gepubliseer deur PENdit.za in bundels soortgelyk aan ons Keurbundels – VLERKE en SES DAE – wat op ons webblad geadverteer word.
Ander instansies wat soortgelyke kompetisies bied waar prysgeld en ander pryse aangebied word, word ook op hierdie webblad geadverteer. Hou gerus ons plasings dop.
Ons stuur ook 'n tweeweeklikse nuusbrief uit, PENbrief - waarin 'n magdom artikels voorkom wat as hulpbronne dien vir ons lede. Kyk gerus na ons POSTE.

Ons PENdit.za Span

Ons stel ons graag aan jou voor.

Kommentaar van ons lede

Hierdie is die BESTE webblad om jouself bloot te stel aan uitgewers en ook om jou werk te publiseer. Ek het geweldig baat gevind by hul slypskool - Belinda Blignaut

img

Ons slypskool maak gebruik van die beste module wat verskeie onderwerpe dek, onder andere, beplanning van verhaal, vertrekpunte, persoonsvertellers, karakters en dialoog - om net 'n paar te noem. Verryk jou kennis - laat jou pen praat.

Ronel Dunn & Bets Koen - Slypskoolsaamstellers en -aanbieders

PENdit.za Nuus

Ons heel nuutste plasings (POSTS) word hier aangewys. Vir ouer poste, klik op die artikel se naam wat regs op elke bladsy verskyn. By SLYPSKOOL word hulpbronne aangedui waarvan jy gebruik kan maak.

TYDPALET nuwe Afrikaanse keurbundel

Tydpalet is PENdit.za se derde keurbundel wat verskeie kortverhale bevat. Dit sluit nostalgiese verhale in oor die DRAADLOOS, verskeie tydperke, ongewone moordverhale, die goeie ou dae, selfs fantasie en die romanse. Hierdie keurbundel sal vroeg 2020 beskibaar wees.

Moenie hierdie bundel misloop nie. Die verhale word gekeur deur ‘n kundige paneel en deur talentvolle skrywers geskryf om aan die leser iets besonders te bied.

SINOPSIS: Soos die kleure op ‘n kunstenaar se palet kan betower en soos ‘n keurige banket die smaakpalet kan verower, so is Tydpalet. ‘n Verskeidenheid van kortverhale word soos ‘n spyskaart aangebied om die kieskeurige leser se palet te terg, plesier te gee en te bevredig. ‘n Palet, keurig saamgestel uit emosievolle intriges. Tydpalet, waar woorde tydloos is.

Afrikaanse Spelling: los- en vasskryf

Die Los- en vasskryf van woorde:

VASSKRYF:

Woorde wat een begrip is, word in Afrikaans (anders as bv. in Engels) vas geskryf, byvoorbeeld: Afrikaansonderwyser. Onthou – ‘n koppeltekenwoord is ook een woord.

SAMESTELLINGS word as een woord geskryf:

‘n naamwoord + naamwoord, bv: skoolkind

‘n naamwoord + voornaamwoord, bv: pa-hulle, Naledi-hulle

‘n naamwoord + voorsetsel, bv: stroomop, kopaf, bergop

‘n naamwoord en werkwoord, bv: perdry, asemskep

‘n naamwoord + byvoeglike naamwoord, bv: kiemvry, vuurvas

‘n byvoeglike naamwoord + byvoeglike naamwoord, bv: donkergroen, stomverbaas

Samestellings met ‘n afkorting, simbool of syfer as eerste deel, word met ‘n koppelteken geskryf, bv. B-span, 2016-verkiesing, R100-donasie.

EIENAME:

Eiename met verbindings kan op verskillende maniere gespel word, bv. Klerksdorphospitaal, Klerksdorp-Hospitaal, Klerksdorp-hospitaal, Klerksdorp Hospitaal.

EIENAME met ‘n syfer of simbool as eerste deel, kry ‘n koppelteken, bv. 4×4-Toyota

TAALNAME word vas geskryf, bv. Standaardafrikaans, Praatafrikaans.

PLANT-EN DIERNAME, bv. geelslang, blouaap, witstinkhout

Woorde met  -eens, bv. meteens

Bywoorde + toe, bv. vorentoe, agtertoe boontoe, ondertoe

LOSSKRYF VAN OORDE:

Saamgestelde taalname waar die eerste deel verbuig word, bv. Kaapse Afrikaans

Woordgroepe, bv. op groot skaal, gevange neem

Verbindings van byvoeglike en selfstandige naamwoorde, bv. ‘n blink plan, ‘n groen rok

Rangtelwoorde in name, bv. 3e Laan; 33ste Straat

Telwoord + die woordjie al, bv. al twintig kinders.

Verbinding van ‘n selfstandige naamwoord + toe, bv. huis toe, skool toe, dorp toe, Kaap toe

TELWOORDE:

Dit kan op verskillende maniere geskryf word – los of vas: drie en twintig OF drie-en-twintig; twee duisend twee honderd OF tweeduisend tweehonderd.

http://pendit.co.za/slypskool-unieke-modules-vir-skrywers/

http://pendit.co.za/2019/09/25/koppelteken-word-hier-verduidelik/

KOPPELTEKEN SE DOEL

Opeenhoping van klinkers – koppelteken noodsaaklik:

In sommige samestellings moet ‘n mens ‘n koppelteken gebruik, byvoorbeeld by opeenhoping van klinkers. As die eerste deel van die samestelling op ‘n klinker eindig en die tweede deel met ‘n klinker begin, kan ‘n mens moontlik die woord verkeerd uitspreek omdat ‘n mens die klinkers saamtrek. Byvoorbeeld:

 • gala-aand
 • see-eend
 • diploma-uitreiking
 • radio-uitsending
 • kano-onderdeel
 • domino-effek
 • koste-effektief

Opeenhoping van klinkers in werkwoordsvorme: (meestal) ‘n deelteken:

By sommige werkwoorde wat met ‘n klinker begin, kan daar opeenhoping van klinkers ontstaan in veral die verlede tyd wanneer die vorm van die werkwoord met ge- begin. In sulke gevalle word ‘n deelteken op die eerste letter van die werkwoord gebruik. Byvoorbeeld:

 • eindig – die fliek het geëindig
 • emigreer – hulle het geëmigreer
 • eet – ek het geëet
 • integreer – dit is geïntegreer

Koppelteken in samestellings met afkortings

Let wel, as die werkwoord van ‘n afkorting afgelei is, kry dit wel ‘n koppelteken. Byvoorbeeld:

 • SMS – ek het  ge-SMS
 • e-pos – ek het ge-e-pos

Nog ‘n paar voorbeelde van waar ‘n koppelteken nodig is, is by samestellings tussen ‘n afkorting en ‘n ander woord. Byvoorbeeld:

 • CD-speler
 • 230 V-aansluiting
 • 65+-kaart
 • 8 mm-kamera

Samestellings met handelsmerke word vas of met ‘n koppelteken geskryf.

Ook as een deel van die samestelling ‘n handelsmerk is, skryf ‘n mens alles aan mekaar. ‘n Mens kan wel ‘n koppelteken gebruik as dit leesbaarheid vergemaklik. Byvoorbeeld:

 • Excellêer of Excel-lêer
 • Lindtsjokolade of Lindt-sjokolade
 • Opelonderdeel of Opel-onderdeel
 • As die handelsnaam ‘n spasie het, bly die spasie in die samestelling:
 • Die Burgerleser of Die Burger-leser
 • Dooie Seerolle of Dooie See-rolle

Vreemde taal + Afrikaans kry ‘n koppelteken

As een deel van die samestelling uit ‘n ander taal kom, en as die deel uit die vreemde taal uit meer woorde bestaan, word die spasie tussen die vreemde woorde behou en word die samestelling met ‘n koppelteken aan die Afrikaanse woord gekoppel. Byvoorbeeld:

 • a cappella + koor = a cappella-koor
 • ad hoc + komitee = ad hoc-komitee
 • a priori + beslissing = a priori-beslissing
 • pro Deo + advokaat = pro Deo-advokaat
 • eau de cologne + bottel = eau de cologne-bottel
 • au pair + kantoor = au pair-kantoor

Die koppelteken as weglaatteken

Wanneer twee samestellings naas mekaar gestel word en hulle bevat identiese dele, kan een van die identiese dele vervang word met ‘n koppelteken. In só ‘n geval funksioneer die koppelteken as weglaatteken. Byvoorbeeld:

 • koffie- en teekoppies (‘koffiekoppies en teekoppies’)
 • koffiekoppies en -pierings (‘koffiekoppies en koffiepierings’)
 • Let op die verskil tussen die volgende soort gevalle:
 • sout- en peperpot (‘soutpot en peperpot’), teenoor sout-en-peperstel (‘stel bestaande uit sout en peper’)
 • navorsings- en onderrigprogram (‘navorsingsprogram en onderrigprogram’), teenoor navorsing-en-onderrigprogram (‘program oor navorsing en onderrig’)

http://pendit.co.za/slypskool-unieke-modules-vir-skrywers/