Welkom by PENdit.za

Vir talentvolle Afrikaanse skrywers wat graag hul werk wil publiseer en met ander wil deel.

Wees deel van ons Facebook

Wees deel van ons FacebookWord ‘n Lid van ons Facebook-blad

Jy kan ook lid word van ons PENdit.za Facebook-blad indien jy sou belangstel om jou skryfwerk te deel en ander se skryfwerk te lees. Die blad is ’n geslote groep vir aspirant skrywers waar hul talentvolle skryfkuns geplaas word na goedkeuring deur ons administrasie.

Op dié blad word uitdagings gestel en wenners aangewys. Jou werk mag dalk in ’n Keurbundel verskyn. Daar word ook positiewe kommentaar op jou werk gelewer wat jou sal aanspoor tot verbetering en groot hoogtes.

Laat jou pen praat!

https://www.facebook.com/groups/1916633848454903/

BESOEK ONS TUISTE:  http://pendit.co.za/

admin

You must be logged in to post a comment