Welkom by PENdit.za

Vir talentvolle Afrikaanse skrywers wat graag hul werk wil publiseer en met ander wil deel.

Afrikaans is jou taal

Afrikaans is jou taal 

Afrikaans is jóú taal

PENdit.za bevorder die Afrikaanse verhaalkuns. Afrikaans is ons taal. Ons deel graag hierdie punte met jou oor hoe jý Afrikaans kan bevorder.

 1. Hou aan om Afrikaans te gebruik waar dit kan.
 2. Wees eerder ’n ambassadeur vir Afrikaans as ’n stok aan die been vir Afrikaans. Afrikaans en Afrikaanssprekendes het genoeg vyande. Moet derhalwe nie nog vyande maak deur jou optrede nie.
 3. Wees positief oor Afrikaans se toekoms. Laat jou optredes in en deur Afrikaans jou geloof en vertroue in die taal uitbeeld.
 4. Depolitiseer Afrikaans, met ander woorde haal die politiek uit Afrikaans uit. Maak dus die verbintenis tussen Afrikaans en negatiewe politiek los. Om Afrikaans te praat, is nie noodwendig ’n politieke standpunt nie – maar dalk wel die wyse waarop jy dit praat.

 5. Wees ’n spreekbuis en voorbeeld vir Afrikaans – word iemand wat bereid is om die spreekwoordelike ekstra tree te loop vir Afrikaans, op alle vlakke: in gemeenskappe, in die beheerliggaam van skole, by welsynsorganisasies.
 6. Hou aan om onderwysers in Afrikaans op te lei – vir alle vlakke: van die grondslagfase tot die sekondêre fase.
 7. Gebruik die grondwetlik-gewaarborgde regom Afrikaans in stand te hou daar waar dit onder druk kom. Bly ook bewus van jou grondwetlike taalregte en dring vriendelik daarop aan.
 8. Moet nie wag op die mitiese ander om die werk vir en in Afrikaans te doen nie. Doen dit self.
 9. Ontwikkel en identifiseer Afrikaanse rolmodelle.
 10.  Hou aan om mense anders (positiewer) oor Afrikaans te laat dink.

 11. Kry vennote en bondgenote om mee saam te werk. Hierdie vennote moet verkieslik uit die ander taalgemeenskappe kom.
 12. Werk as Afrikaanse organisasies saam aan ’n gemeenskaplike doel (die behoud, instandhouding, en uitbou van Afrikaans) en hou op in verskillende rigtings te trek.
 13. Waardeer en ondersteun aktief die bydrae van instansies wat hulle bemoei met die dokumenteer en uitbou van Afrikaans, soos die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (gestig 1909); die FAK (gestig 1929); die ATKV (gestig 1930); die Buro van die WAT wat reeds sedert 1926 werk aan die saamstel van ’n omvattende woordeboek vir Afrikaans; die Afrikaanse Taalraad (gestig 2008), en andere.
 14. Leer die tale van die sprekers van ander tale aan. Twee- of meertaligheid is ’n bate en nie ’n las nie.
 15. Begin om ’n verskil in Afrikaans in jou omgewing te maak.
 16. Stel persepsies reg oor Afrikaans.

 17. Ondersteun die reg op moedertaalonderwys: nie net vir Afrikaans nie, maar ook vir alle tale in die land.
 18. Bevorder Afrikaans as taal in meertalige
 19. Raak kreatief in Afrikaanse onderwys.
 20. Stuur Afrikaanse kinders na Afrikaanse skole en na universiteite waar Afrikaans ’n gevestigde medium van onderrig is. Afrikaanse onderrig moet gesog bly en ook van die hoogste gehalte wees.
 21. Maak seker dat Afrikaans al sy funksiesbehou en selfs uitbrei: moet nie sit en wag dat dit gebeur nie, help sodat dit wél gebeur.
 22. Erken die inherente verskeidenheid in Afrikaans.
 23. Respekteer die kontekste waarin Afrikaans gebruik word: in een konteks is Standaardafrikaans gepas en in ’n ander een weer ’n variëteit.
 24. Bevorder die Afrikaanse kultuur onder álle Afrikaanssprekendes.

 25. Ondersteun Afrikaans se aktiwiteite, op alle vlakke.

* Uit: Carstens, W.A.M. & E.H. Raidt [2018]. Die storie van Afrikaans: uit Europa en van Afrika – Biografie van ’n taal.(Deel 2: Die Afrikageskiedenis van Afrikaans).

Afrikaans.com: https://afrikaans.com/

Word deel van die vordering van Afrikaans (registreer): http://pendit.co.za/registreer-vir-blootstelling-van-jou-skryfwerk/

admin

You must be logged in to post a comment